• Tractor Mounted Ditching, Fertilizer And Soil Burying Machine

    டிராக்டர் மவுண்டட் டிச்சிங், உரம் மற்றும் மண் புதைக்கும் இயந்திரம்

    இந்த இயந்திரம் ஐந்து முக்கிய செயல்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது: தானியங்கி நிரப்புதல் முடிந்ததும், குழிதோண்டி, குழி மற்றும் உரமிடுதல் மட்டும் பின் நிரப்புதல், ரோட்டரி உழவு மற்றும் களையெடுத்தல்; இயந்திரம் சிறிய அளவு, குறைந்த ஈர்ப்பு, வசதியான செயல்பாட்டின் நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது, பழத்தோட்ட பழம், சீன ஓநாய், திராட்சை, அவுரிநெல்லிகள் மற்றும் பிற பொருளாதார பயிர்களில் ஸ்டீயரிங், டிச்சிங் மற்றும் உரமிடுதல் செயல்பாட்டிற்கு ஏற்றதாக இருக்கும்.